Om Dorte Odde

Hvem er personen bag “Ontheedge”? Her kan du læse mere om mig, Dorte Odde. Og vil du se mit cv, ligger det her.

 

Professionelt

Mit arbejdsliv har tre strenge: forskeren, praktikeren og analytikeren – som i dag på fineste vis befrugter og snor sig ind i hinanden, som et andet DNA.

Min filosofiske, humanistiske og kultursociologiske baggrund betyder, at jeg forstår den analytiske psykologi i lyset af disse faglige traditioner, som gør sig gældende der. Og omvendt er min indsigt i den analytiske psykologi også styrende for hvilke problemstillinger og interesser, jeg har fokus på som kultursociolog. Som organisationsudvikler, når jeg arbejder med gruppeprocesser, som supervisor, eller i forbindelse med workshops, er min tilgang præget af et fokus på det ubevidste, på de måder ”forbundetheder” imellem mennesker kan udnyttes, samt den måde den sociokulturelle kontekst har betydning for processen.

Som forsker er jeg den grundige, kritisk undersøgende og reflekterende. Som praktiker er jeg den handlekraftige, pragmatiske og resultatsøgende. Og som analytiker arbejder jeg i og med relationen, med dyb forbundethed, med følelserne, tilknytningen og det symbolske/fantasien.

Det betyder ikke bare, at jeg har de ovennævnte kompetencer, men også at de alle spiller med – uanset ydelse og arbejdsfelt. Fx vil jeg som forsker aldrig kun være teoretisk i min forståelse, men altid også have et øje for en praktisk dimension, såvel som en følelsesmæssig og relationel forståelse af problematikken.

Og som psykoterapeut og analytiker vil den viden, som ligger bag, typisk være forskningsbaseret, og jeg vil også forstå terapien og den terapeutiske relation i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Lige som mit arbejde med organisationer og som executive coach også er farvet af min viden om relationer og forbundethed – som psykoterapeut samt af min indsigt i sociokulturelle forhold.

Forskning i kreativitet viser, at nytænkning opstår ved sammenstilling af størrelser og forhold, som normalt ikke er forbundne. Når man kan bruge indsigt fra ét felt inden for et andet, er resultatet en særlig form for kreativ problemløsning. Jeg opfatter selv, at min baggrund gør, at jeg har tilegnet mig redskaber, perspektiver og tilgange, som netop gør, at jeg har særlige forudsætninger for den kreative problemløsning. Det gælder både i psykoterapi/analyse, i organisationsudvikling/supervision etc. og som forsker.

Personligt

Jeg har altid været intenst optaget af os mennesker, husket de underligste detaljer om andres liv og min egen slægts liv. Jeg har altid været intenst optaget af og fascineret af at forstå mennesket, dets motiver og handlinger, og hvordan mennesker udvikler sig, støder på grund eller går i stå i livet, hvordan sorgen kan flå et menneske i stykker. Men også hvordan mennesker kan blomstre imod alle odds.

Jeg er også optaget af hvordan mennesker omgås hinanden, og hvor svært det er for os. Hvor meget vi kan såre hinanden og hvor afhængige vi er af hinanden, uden at turde indrømme det overfor os selv. Ikke mindst i familier og i parforhold. Og hvor meget magtmisbrug der findes imellem mennesker – og uretfærdighed. Men også hvordan der opstår de mest utrolige møder mellem mennesker, møder som skaber nyt liv, kærlighed og som måske sætter helt nye processer i gang.

 

Livet og min praksis har lært mig, at professionelle, ærlige, dybe og vedholdende samtaler kan ændre et menneske og det liv, det lever. Jeg har lært, at når der er én ved siden af dig, som kan rumme hele dig, og som kan hjælpe dig med at sætte ord på det kaos og den smerte, du bærer i dig, så sker der noget nyt: så kan du finde en ny kreativ vej i livet og blive den du er.

For at blive analytiker må man selv gå i analyse i mange, mange år. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Der var en gang én som sagde, at det undertiden sker, at man vælger en profession, som ligger helt tæt op af, ja måske er identisk med den, man er som person. Sådan føler jeg det er at være analytiker og psykoterapeut. 

Jeg kan stadig tydeligt huske den første gang, det gik op for mig, at psykoanalyse er en praksis – og ikke kun en teori, sådan som jeg havde fået det præsenteret på universitetet. For mig er det med udgangspunkt i praksis, at den analytiske psykologi bliver interessant. Her er det muligt – og jeg kender ikke andre steder, hvor det er muligt – at forene filosofi, psykologi, dybe eksistentielle spørgsmål og det kunstneriske/kreative/imaginære og symbolske med det menneskelige. Som sådan jeg er jungiansk analytiker og psykoterapeut.

Min anden store passion er ord – og metaforer. Sammensætningen af ord, det helt præcise ordvalg på det helt præcise tidspunkt. Tekster og samtaler er sat sammen af ord, velvalgte ord, ord som berører den man taler med og som berører én selv. Samtaler og relationen til et andet menneske skaber ord og metaforer – eller ordene og metaforerne kommer til én og bliver til virkelighed. Det er situationen man er i, der giver én adgang til fortællingerne og de metaforer, som får betydning og liv.

Min tredje store passion er viden – viden om at være menneske, men også viden om de store spørgsmål i livet, det svære i tilværelsen og det som gør os stjernelykkelige. Jeg elsker at læse tykke bøger om mennesket: indenfor psykologi, analytisk psykologi, (kultur)sociologi, filosofi, humaniora – samt litteratur og digte. Og jeg bruger det hele i min praksis som psykoterapeut, underviser, skrivende eller som coach og organisationsudvikler.

 

Ny psykologisk viden og inspiration - direkte i din indbakke

Mit nyhedsbrev, som du får en til to gange om måneden, er til den psykologisk interesserede organisation eller privatperson. Du modtager ny viden og inspiration indenfor psykoterapi, personlig udvikling og organisationsforandring.

Velkommen til! Se venligst din indbakke og klik på linket i bekæftelsesmailen.