Go Stillpoint

Et online premium program for visual artists over tre måneder, der udvikler dit kuntneriske udtryk. Du og din kunst vil blive taget igennem en intensiv proces, hvor fokus er på imagination.

Du vil opleve at det reservoir, du udvikler din kunst ud fra, udvides enormt, og at du og din kunst forbindes på en dyb måde.

Som resultat vil du stå stærkere som kunstner og menneske i verden, fordi du lærer dig selv og din sårbarhed at kende og udvikler din måde at bruge det på som kunstner.

Læs mere om den rejse, der venter dig!
Ønsker du at udvikle dit kunstneriske udtryk?

Mit navn er Dorte Odde

Jeg er jungiansk analytiker, filosofisk rådgiver og coach, samt kultursociolog, ph.d. Du kan læse mere om mig her.  

Psykoterapi, coaching, mm

Jeg tilbyder både psykoterapi, parterapi, (executive) coaching og supervision.

Se ydelser og priser for privat – og for erhverv. 

 

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) samt den internationale organisation, som DSAP er medlem af, International Association for Analytical Psychology (IAAP).   

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler hos Dansk Selskab for Analytisk Psykologi og Dansk Psykoterapeutforening

Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone.

Mand, 32 år

Dansk Psykoterapeutforening (DPFO) repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1993 og har i dag flere end 1600 medlemmer, der alle som minimum har en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig.

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) er en medlemsforening for uddannede jungianske analytikere i Danmark og resten af Norden og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3400 medlemmer.

 

The main objectives of the IAAP are to advance the understanding and utility of analytical psychology worldwide, and to ensure that the highest professional, scientific and ethical standards are maintained in the training and practice of analytical psychologists among its Member Groups.

Om virksomheden

on the edge er drevet af ønsket om at gøre en forskel inden for moderne samtalepraksis: psykoterapi, parterapi, konfliktløsning m.m. og indenfor moderne organisationsudvikling: gruppesupervision, executive coaching/medarbejder coaching, teambuilding/projektudvikling og ledelse m.m. Vi sætter mennesket og relationer mellem mennesker i al dets sammensathed i centrum og søger kreative løsninger på komplekse problemstillinger.

on the edge tilbyder ydelser og samtaler, der baserer sig på en ny måde at gå i dialog med dybdepsykologien på. Vi er optaget af anvendelsen af analytisk psykologiske indsigter i dialog med en række andre fagligheder: pædagogikken, kultursociologien, organisationspsykologien, eksistensfilosofien, kvantefysikken, humaniora generelt og samfundsvidenskab – men også kunstneriske indsigter og praksis.

on the edge er også selv med til at skabe den slags viden og søger at omsætte den i en praksis, der er på omgangshøjde med den moderne verden, sådan som den udfolder sig lige her og nu – både til gavn for det enkelte menneske, grupper og par samt private og offentlige organisationer.

on the edge er en konsulentvirksomhed og klinik, der skaber rum for dybdegående og ærlige undersøgelser af den kompleksitet vi dagligt erfarer og selv er med til at skabe som moderne mennesker – både individuelt og kollektivt.

Navnet on the edge refererer til at man i dag ved, at de største muligheder for forandring og fornyelse opstår der, hvor man er på kanten af det forudsigelige, det velkendte og det stabile. Det gælder både menneskeligt, organisatorisk og samfundsmæssigt. I on the edge flytter vi derfor blikket væk fra de kendte årsagssammenhænge og mod nye sammenhænge, der opstår, når vi lader dem ske. Undertitlen ”samtaler relationer kreativitet” henviser til de tre zoner, som alle ydelser og aktiviteter i on the edge tager udgangspunkt i.

Ydelser og priser – for private. Vi kan også mødes online.

Individuel terapi 50 minutter 950 kr.

Psykoterapi handler om dig og din person, og måden du er sammen med andre og fungerer i verden på. Du kan se det som en gave til dig selv, et sted og et rum med mig (terapeuten), hvor du frit kan tale om det, der ligger dig på sinde; et sted hvor der eksklusivt bliver draget omsorg for netop dig, og hvor du kan lære at drage omsorg for dig selv.

Mange forbinder psykoterapi med barndommens tildragelser og eventuelle traumer. Det er psykoterapi også, men psykoterapi er også så meget andet. Den psykoterapi jeg tilbyder handler i høj grad om relationer til andre mennesker og dit selvbillede, men også hvad dine dybeste længsler er. Sammen kan vi undersøge, hvad der kunne fungere bedre for dig, og hvordan det kan komme til at ske.

Jeg har erfaringer med mange forskellige slags problemer og udfordringer; både stress, depressioner og angst samt dårligt selvværd, skam/skyld, barndomstraumer, meningsløshed eller følelse af tomhed.

Psykoterapi vil som regel bestå af en session om ugen, men kan også være to gange om ugen eller oftere hvis nødvendigt. Det kan også foregå hver fjortende dag med to sessioner. Som regel mere intensivt i starten og mindre hyppigt senere i forløbet.. 

Individuel terapi med rabat 50 minutter 800 kr.

Studerende og andre på overførselsindkomst inkl. pensionister, der kun har folkepension. Dokumentation er nødvendig, fx fremvisning af gyldigt studiekort.

Individuel terapi, offentlige institutioner og lign: 50 minutter 1150 kr.
Jungiansk analyse 50 minutter 950 kr.

Jungiansk analyse er et længerevarende og dybtgående forløb, der kræver prioritering fra din side. Der er i mindre grad fokus på problemløsning, i stedet er der fokus på en dybere udvikling af dig som menneske: en bedre forståelse af dig selv, din egen kreativitet og et mere sammenhængende og meningsfuldt liv.

Da analyse søger at integrere ubevidste sider af dig og dit liv, er drømmeanalyse et af midlerne, der bruges – men også andre kreative/kunstneriske og symbolske udtryk kan inddrages. Fokus er på din eksistens og dialogen med det ubevidste som et kreativt potentiale for udvikling af dig som et mere helt menneske – også i relation til andre mennesker.

Dette er et tilbud til dig, der ønsker en dybere og mere vedvarende forandring. I løbet af en analyse oplever man ofte, at man endelig bliver den, det hele tiden var meningen, man skulle være. Analysen gør dig også stærkere i dit arbejdsliv – især hvis du arbejder med andre mennesker, enten som leder, lærer, læge, psykolog eller lignende. Du vil sandsynligvis få større empati, bedre kunne forstå de forhold du har til andre, og blive mere rummelig og robust.

Jungiansk analyse er udviklet af den schweiziske psykiater, professor og psykoterapeut Carl Gustav Jung (1875-1961) og er en meget udbredt terapiform på verdensplan. Jungiansk analyse foregår typisk ved en session om ugen, men kan også være to gange om ugen eller oftere hvis nødvendigt.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler: Første samtale, 2 t, 2275 kr.

Første samtale er på to timer: 2275 kr
Gælder for to personer. Også online. 

Denne ydelse er for jer, der søger parterapi hos mig for første gang. Det kræver et par timer. De følgende sessioner vil være på halvanden time.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag – netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 

I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde – og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler 1½ t 1.975 kr.

Pris: 1975 kr.
Tid: 1,5 time
Gælder for to personer. Også onine. 

Dette er den ydelse, I  skal vælge, hvis I har været til første samtale – alternativt kan I vælge et forløb over 6 sessioner af 1,5 time (se under ydelser).

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag – netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 

I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde – og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Parterapi forløb med 6 sessioner 11.150 kr.

Pris: 11.150 kr.
Tid: 6 sessioner à 1,5 time
Gælder for to personer. Også online.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag – netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 

I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde – og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Coaching 50 minutter 1.275 kr + moms

Coaching kan både være rettet imod dig som privatperson og i forhold til dit arbejdsliv og de roller og funktioner, du har henholdsvis det ene og det andet sted. Det kan fx handle om stress eller spørgsmål om prioriteringer og valg i ens (arbejds)liv. Men det kan også vedrøre mere personlige spørgsmål knyttet til dit liv og evt. utilfredshed med fx at være single eller ikke at kunne få det arbejde, du drømmer om.

Jeg coacher med udgangspunkt i den person du er, og de behov du har, men samtidig vil jeg altid også have et perspektiv på vores samtaler og på dig som person, der rækker ud over det umiddelbart givne. Jeg søger altid at vende det enkelte menneske imod sig selv og det, der er vigtigst i (arbejds)livet.

Ofte er det sådan, at vi ikke ved, hvad det er, der er værdifuldt for os. Eller måske ved vi det godt, men vi ved ikke hvordan, vi skal tage det alvorligt eller handle på det, således at vores liv får den retning og den kvalitet, som vi så inderligt ønsker og længes efter.

Jeg coacher dig via – indimellem udfordrende – samtaler til at tage dig selv alvorligt og handle på dine grundlæggende værdier. Værdier er ikke meninger, men grundlæggende måder at være i verden på, som også involverer vores omgang med andre mennesker.

Én samtale kan gøre en forskel, men som regel vil man som minimum have brug for fem samtaler. Og ønsker man en mere grundlæggende ændring af sit liv og/eller af sin person må man forvente et forløb over længere tid, gerne med et par coaching sessioner pr måned.

Drømmearbejde 50 minutter 950 kr.

Udgangspunktet er dine egne drømme (gerne skrevet ned og sendt til mig inden vi har vores sessioner). Alle drømme kan bruges, små som store, lange som korte, uanset indhold. Det er ikke vigtigt, at du har mange drømme — blot at du har drømme. Det er muligt også at inddrage gamle drømme (nogle mennesker har fx en gentagende drøm, de havde som barn), men primært tager vi udgangspunkt i de drømme, du drømmer, imens vi har forløbet. Sammen tolker vi drømmene og undersøger hvad det er, de vil fortælle os.

Indenfor den psykoterapeutiske retning, som jeg er trænet i (jungianske analyse ved C.G. Jung 1875-1961) står arbejdet med drømme centralt. Drømme udtrykker sig i symboler og er som et særligt, helt anderledes sprog, man kan lære at forstå. Drømme er et vindue ind til det ubevidste — både det personligt ubevidste og især det kollektivt ubevidste, noget der også kaldes det arketypiske. Via drømmene er det derfor muligt at komme i dialog med det ubevidste, som det viser sig i dit liv. Den dialog kan åbne op for en anden dybde, mening og følelse af sammenhæng i dit liv. Den kan også give dig en ny retning i dit konkret levede liv.

Det er en god idé, at du har lidt ekstra overskud i den periode, hvor vi arbejder med dine drømme — så er det ofte sådan at drømmene kommer lettere til én, og i hvert fald er der større chance for, at man kan huske dem og får dem skrevet ned.

Du kan købe et klippekort, og ved fem klip skal det bruges inden for 3 mdr, ved ti klip skal det bruges inden for et halvt år. Det optimale er at mødes hver uge, alternativt en dobbeltsession hver fjortende dag, så der er kontinuitet i processen. Tørrer alle dine drømme ud i netop forløbets periode er det naturligvis muligt at forlænge processen.

Eksistens samtaler 50 minutter 950 kr.

Fokus for denne type samtaler er din eksistens – din væren i verden og din samværen med andre mennesker og den verden, du er omgivet af. Eksistenssamtaler er dybe samtaler om liv og død og hvad det er, der betyder noget for dig i dit liv.

Det kan også være samtaler om religion eller spiritualitet, håb og tro – at man måske har mistet håbet eller troen og gerne vil finde det igen, eller at man altid har følt sig religiøs, men aldrig har givet sig selv lov til at være religiøs. Det kan fx også være en række samtaler om hvordan man igen får etableret et forhold til naturen eller til dyr — et forhold, man måske havde som barn. 

Samtalerne kan også centrere sig om et dilemma i dit liv eller udfordringen i at finde den rette balance mellem arbejde og privatliv. Du kan også være i en overgangssituation i dit liv, enten arbejdsmæssigt eller privat. Det kan fx dreje sig om skilsmisse, eller måske har du lige fået dit første barn, det kan også være du lige er gået på pension eller at børnene er flyttet hjemmefra. Måske er du (eller en af dine nærmeste) blevet alvorligt syg, eller du er blevet sagt op på dit arbejde – eller en helt tredje anledning.

Du er i gang med at tage dit liv op til revision og skal finde ud af hvilken kurs, du nu skal sætte, hvilke valg du skal træffe og hvorfor det måske kan være svært at tage netop de valg. Måske er der nogle relationer, du må give slip på, eller nogle forestillinger om dig selv, du må ændre for at kunne sige ja til en ny fase i dit liv.

Ved denne type samtaler køber man en hel pakke på 5 eller 10 sessioner.
Vi taler typisk sammen hver 14. dag, men det kan også være en gang om ugen.

Psykologisk rådgivning 50 minutter 1.275 kr + moms

Du er velkommen til at kontakte mig for gode råd, men overstiger samtalen ti minutter, må du betale for en time (900 kr.). Ved du på forhånd at det du ønsker rådgivning til tager tid, er det en god idé at booke en tid på forhånd.

Klippekort: Samtale forløb 5 sessioner 5 x 50 minutter 4.500 kr.

Særligt velegnet til individuel terapi, drømmearbejde eller eksistenssamtaler. 

Det kan også foregå online eller i en kombination.

Klippekort: Samtale forløb med 10 sessioner 10 x 50 minutter 8.900 kr.

Dette forløb er særligt velegnet til psykoanalyse, eksistenssamtaler og drømmearbejde.

Det kan også foregå online eller i en kombination.

Stress coaching, 10-klips kort, vintertilbud 10 x 1 time 8.950 kr.

Vi starter med at lave et stress barometer for at finde ud af hvordan din stress belaster dig, hvordan den udtrykker sig og hvordan den er opstået og fortsat skabes. Du skal bl.a. lave en tidslinje, der beskriver signifikante begivenheder i dit liv. Min tilgang fokuserer på de ressourcer, der er i dig – og som er dem, der kan bygge dig op igen. Især er der fokus på de nye ressourcer, der dukker op i forløbet og som peger på nye måder, du kan håndtere dit liv på og dit forhold til dine nærmeste, samt ikke mindst dit arbejdsliv. Stress er resultatet af en kompleks sammenhæng mellem dig og din omverden, så derfor vil vi arbejde med at se på den sammenhæng og skabe ændringer i den.

Ph.D. coaching 5 sessioner x 1 time 5400 kr.
Sårbare unge kvinder, forløb på 11 sessioner, 1 time: 7500 kr.

10 individuelle sessioner + 1 session med forældre

Dette tilbud kan være noget for dig, hvis du er en ung kvinde (fra 16-17 til 21-22 år) med diagnoserne angst, depression og stress, er i en angst- eller depressionslignende tilstand, eller føler dig ude af balance, trist og stresset.

Det aktuelle moderne liv for unge kvinder føles ofte som et evindeligt pres i forhold til at leve op til krav både i skolen og privat. Nogle mister helt fornemmelsen for sig selv – og så bliver det først svært at navigere under pres. 

Min tilgang er meget nænsom og søger at følge dig og finde ind til det, som er dig og som du måske har følt dig presset til at gemme helt væk. Sammen finder vi ud af, hvordan du kan finde en plads i verden og i forhold til andre, hvor du kan vokse og lære. Det en god idé at arbejde med forskellige symbolske udtryk, såsom drømme, tegning/maling og sandplay (hvor man laver billeder i sand med små figurer) i terapien – hvis du har mod på det.

Ydelser og priser – erhverv

Executive coaching 1 time 1.950 kr.

Prisen er oplyst ex. moms
Ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat.

Typiske executive coaching forløb vil være af to timers varighed en til to gange om måneden. Det fulde udbytte får man ved et helt års forløb. Men det er naturligvis også muligt både at vælge mere eller mindre.

Iværksætter coaching 1 time 1.500 kr.

Prisen er oplyst ex. moms

Som iværksætter hænger selve virksomhedens idé og udførelse ofte snævert sammen med hvilken person man er, hvad man værdsætter, og hvad man længes efter. Netop den sammenhæng er ofte drivkraften bag ens arbejde som iværksætter — men desværre også den drivkraft, som nogle gange driver iværksætteren ud i stress og udbrændthed.

Når du kender din dybeste motivation og hvordan den manifesterer sig i din virksomhed, kan du mere præcist formulere, hvad du ønsker med din virksomhed — og derved sparer du tid og kræfter; du kan gå mere direkte i den retning, du vil, og dermed mere direkte opnå de resultater, du ønsker. Det er imidlertid ikke let selv at gøre og derfor kan coaching være en god idé.

Når jeg coacher iværksættere, benytter jeg mig af min brede baggrund. Jeg har selv været iværksætter, coach og filosofisk rådgiver/vejleder, og jeg har min faglige viden fra CBS, som kultursociolog og som jungiansk analytiker. Men jeg benytter også helt konkrete værktøjer, som er meget handlingsorienterede.

10 klips kort, 10 % rabat

Coaching og supervision af medarbejdere 1 time 1.500 kr.

Prisen er oplyst eksl. moms

Ved køb af et ti-klipskort er der 10% rabat.

Organisationsudvikling og/eller projektudvikling 1 time 1.000 kr.

Prisen er oplyst ex. moms

Prisen afhænger af opgaven, minimum 1000 kr i timen.

Supervision af grupper/team 1 time 1.750 kr.

Prisen er oplyst ex.moms

Minimum 3 timer

Ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat

Undervisning/kurser - vejledende pris 1 time 2.000 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter.

Minimum to timer.

Undervisning/kurser - vejledende pris pr. dag à 7 timer 15.000 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter

Foredrag, 2 timer (inkl. diskussion) - vejledende pris 2 timer 9.500 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter

Analytisk psykologi

Analytisk psykologi er betegnelsen for en særlig retning indenfor dybdepsykologien og psykoanalysen udviklet af den schweiziske professor, læge, psykiater og psykoterapeut C.G. Jung (1875-1961). Kompleks psykologi var Jung’s egen betegnelse for det, som i dag kaldes analytisk psykologi. Vil du læse mere om dette, kan du gøre det her.

Alle ydelser i on the edge har større eller mindre berøring med den viden, der er udviklet inden for kompleks psykologi.

Det er særdeles givende å delta i øvelser og praksisgrupper som Dorte fasiliteter. Opplegget er gjennomtenkt og fungerer utmerket. Dorte er også humoristisk, varm og tilstede med hele seg (kropp og sjel), også i profesjonelle sammenhenger som kurs og coaching. Det hører med til historien at vi fikk svært gode tilbakemelding på kursene vi arrangerte. Selv har jeg ikke opplevd tilsvarende superlativer fra kursdeltakere på noe annen undervisning jeg har gjennomført.

Ingunn Hagen

professor i psykologi , Universitetet i Trondheim, Norge

Ny psykologisk viden og inspiration - direkte i din indbakke

Mit nyhedsbrev, som du får en til to gange om måneden, er til den psykologisk interesserede organisation eller privatperson. Du modtager ny viden og inspiration indenfor psykoterapi, personlig udvikling og organisationsforandring.

Velkommen til! Se venligst din indbakke og klik på linket i bekæftelsesmailen.