Det Andet Akademi – Go Stillpoint

Et online premium program for visual artists over tre måneder, der udvikler dit kuntneriske udtryk. Du og din kunst vil blive taget igennem en intensiv proces, hvor fokus er på imagination.

Du vil opleve at det reservoir, du udvikler din kunst ud fra, udvides enormt, og at du og din kunst forbindes på en dyb måde.

Som resultat vil du stå stærkere som kunstner og menneske i verden, fordi du lærer dig selv og din sårbarhed at kende og udvikler din måde at bruge det på som kunstner.

Læs mere om den rejse, der venter dig!
Ønsker du at udvikle dit kunstneriske udtryk?

Mit navn er Dorte Odde

Jeg er jungiansk analytiker, filosofisk rådgiver og coach, samt kultursociolog, ph.d. Du kan læse mere om mig her.  

Psykoterapi, coaching, mm

Jeg tilbyder både psykoterapi, parterapi, (executive) coaching og supervision.

Se ydelser og priser for privat – og for erhverv. 

 

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) samt den internationale organisation, som DSAP er medlem af, International Association for Analytical Psychology (IAAP).   

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler hos Dansk Selskab for Analytisk Psykologi og Dansk Psykoterapeutforening

Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone.

Mand, 32 år

Dansk Psykoterapeutforening (DPFO) repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1993 og har i dag flere end 1600 medlemmer, der alle som minimum har en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig.

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) er en medlemsforening for uddannede jungianske analytikere i Danmark og resten af Norden og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3400 medlemmer.

 

The main objectives of the IAAP are to advance the understanding and utility of analytical psychology worldwide, and to ensure that the highest professional, scientific and ethical standards are maintained in the training and practice of analytical psychologists among its Member Groups.

Om virksomheden

on the edge er drevet af ønsket om at gøre en forskel inden for moderne samtalepraksis: psykoterapi, parterapi, konfliktløsning m.m. og indenfor moderne organisationsudvikling: gruppesupervision, executive coaching/medarbejder coaching, teambuilding/projektudvikling og ledelse m.m. Vi sætter mennesket og relationer mellem mennesker i al dets sammensathed i centrum og søger kreative løsninger på komplekse problemstillinger.

on the edge tilbyder ydelser og samtaler, der baserer sig på en ny måde at gå i dialog med dybdepsykologien på. Vi er optaget af anvendelsen af analytisk psykologiske indsigter i dialog med en række andre fagligheder: pædagogikken, kultursociologien, organisationspsykologien, eksistensfilosofien, kvantefysikken, humaniora generelt og samfundsvidenskab – men også kunstneriske indsigter og praksis.

on the edge er også selv med til at skabe den slags viden og søger at omsætte den i en praksis, der er på omgangshøjde med den moderne verden, sådan som den udfolder sig lige her og nu – både til gavn for det enkelte menneske, grupper og par samt private og offentlige organisationer.

on the edge er en konsulentvirksomhed og klinik, der skaber rum for dybdegående og ærlige undersøgelser af den kompleksitet vi dagligt erfarer og selv er med til at skabe som moderne mennesker – både individuelt og kollektivt.

Navnet on the edge refererer til at man i dag ved, at de største muligheder for forandring og fornyelse opstår der, hvor man er på kanten af det forudsigelige, det velkendte og det stabile. Det gælder både menneskeligt, organisatorisk og samfundsmæssigt. I on the edge flytter vi derfor blikket væk fra de kendte årsagssammenhænge og mod nye sammenhænge, der opstår, når vi lader dem ske. Undertitlen ”samtaler relationer kreativitet” henviser til de tre zoner, som alle ydelser og aktiviteter i on the edge tager udgangspunkt i.

Ydelser og priser – for private. Vi kan også mødes online.

Jungiansk analyse 45 minutter 1100 kr.

Jungiansk analyse er et længerevarende og dybtgående forløb, der kræver prioritering fra din side. Der er i mindre grad fokus på problemløsning, i stedet er der fokus på en dybere udvikling af dig som menneske: en bedre forståelse af dig selv, din egen kreativitet og et mere sammenhængende og meningsfuldt liv.

Da analyse søger at integrere ubevidste sider af dig og dit liv, er drømmeanalyse et af midlerne, der bruges – men også andre kreative/kunstneriske og symbolske udtryk kan inddrages. Fokus er på din eksistens og dialogen med det ubevidste som et kreativt potentiale for udvikling af dig som et mere helt menneske – også i relation til andre mennesker.

Dette er et tilbud til dig, der ønsker en dybere og mere vedvarende forandring. I løbet af en analyse oplever man ofte, at man endelig bliver den, det hele tiden var meningen, man skulle være. Analysen gør dig også stærkere i dit arbejdsliv – især hvis du arbejder med andre mennesker, enten som leder, lærer, læge, psykolog eller lignende. Du vil sandsynligvis få større empati, bedre kunne forstå de forhold du har til andre, og blive mere rummelig og robust.

Jungiansk analyse er udviklet af den schweiziske psykiater, professor og psykoterapeut Carl Gustav Jung (1875-1961) og er en meget udbredt terapiform på verdensplan. Jungiansk analyse foregår typisk ved en session om ugen, men kan også være to gange om ugen eller oftere hvis nødvendigt.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler: Første samtale, 2 t, 2550 kr.

Første samtale er på to timer: 2550 kr
Gælder for to personer. Også online. 

Denne ydelse er for jer, der søger parterapi hos mig for første gang. Det kræver et par timer. De følgende sessioner vil være på halvanden time.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag – netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 

I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde – og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Parterapi forløb med 6 dobbeltsessioner 14.500 kr.

Pris: 14.500 kr. 
Tid: 6 sessioner à 1,5 time
Gælder for to personer. Også online.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag – netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 

I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde – og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Coaching 50 minutter 1.275 kr + moms

Coaching kan både være rettet imod dig som privatperson og i forhold til dit arbejdsliv og de roller og funktioner, du har henholdsvis det ene og det andet sted. Det kan fx handle om stress eller spørgsmål om prioriteringer og valg i ens (arbejds)liv. Men det kan også vedrøre mere personlige spørgsmål knyttet til dit liv og evt. utilfredshed med fx at være single eller ikke at kunne få det arbejde, du drømmer om.

Jeg coacher med udgangspunkt i den person du er, og de behov du har, men samtidig vil jeg altid også have et perspektiv på vores samtaler og på dig som person, der rækker ud over det umiddelbart givne. Jeg søger altid at vende det enkelte menneske imod sig selv og det, der er vigtigst i (arbejds)livet.

Ofte er det sådan, at vi ikke ved, hvad det er, der er værdifuldt for os. Eller måske ved vi det godt, men vi ved ikke hvordan, vi skal tage det alvorligt eller handle på det, således at vores liv får den retning og den kvalitet, som vi så inderligt ønsker og længes efter.

Jeg coacher dig via – indimellem udfordrende – samtaler til at tage dig selv alvorligt og handle på dine grundlæggende værdier. Værdier er ikke meninger, men grundlæggende måder at være i verden på, som også involverer vores omgang med andre mennesker.

Én samtale kan gøre en forskel, men som regel vil man som minimum have brug for fem samtaler. Og ønsker man en mere grundlæggende ændring af sit liv og/eller af sin person må man forvente et forløb over længere tid, gerne med et par coaching sessioner pr måned.

Samtale forløb med 10 sessioner 10 x 45 minutter 9.500 kr.

Dette forløb er særligt velegnet til psykoanalyse, eksistenssamtaler og drømmearbejde.

Det kan også foregå online eller i en kombination.

Kunstner coaching 45 min: 2000 kr + moms

Ydelser og priser – erhverv

Executive coaching 1 time 1.950 kr.

Prisen er oplyst ex. moms
Ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat.

Typiske executive coaching forløb vil være af to timers varighed en til to gange om måneden. Det fulde udbytte får man ved et helt års forløb. Men det er naturligvis også muligt både at vælge mere eller mindre.

Iværksætter coaching 1 time 1.500 kr.

Prisen er oplyst ex. moms

Som iværksætter hænger selve virksomhedens idé og udførelse ofte snævert sammen med hvilken person man er, hvad man værdsætter, og hvad man længes efter. Netop den sammenhæng er ofte drivkraften bag ens arbejde som iværksætter — men desværre også den drivkraft, som nogle gange driver iværksætteren ud i stress og udbrændthed.

Når du kender din dybeste motivation og hvordan den manifesterer sig i din virksomhed, kan du mere præcist formulere, hvad du ønsker med din virksomhed — og derved sparer du tid og kræfter; du kan gå mere direkte i den retning, du vil, og dermed mere direkte opnå de resultater, du ønsker. Det er imidlertid ikke let selv at gøre og derfor kan coaching være en god idé.

Når jeg coacher iværksættere, benytter jeg mig af min brede baggrund. Jeg har selv været iværksætter, coach og filosofisk rådgiver/vejleder, og jeg har min faglige viden fra CBS, som kultursociolog og som jungiansk analytiker. Men jeg benytter også helt konkrete værktøjer, som er meget handlingsorienterede.

10 klips kort, 10 % rabat

Coaching og supervision af medarbejdere 1 time 1.500 kr.

Prisen er oplyst eksl. moms

Ved køb af et ti-klipskort er der 10% rabat.

Organisationsudvikling og/eller projektudvikling 1 time 1.000 kr.

Prisen er oplyst ex. moms

Prisen afhænger af opgaven, minimum 1000 kr i timen.

Supervision af grupper/team 1 time 1.750 kr.

Prisen er oplyst ex.moms

Minimum 3 timer

Ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat

Undervisning/kurser - vejledende pris 1 time 2.000 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter.

Minimum to timer.

Undervisning/kurser - vejledende pris pr. dag à 7 timer 15.000 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter

Foredrag, 2 timer (inkl. diskussion) - vejledende pris 2 timer 9.500 kr.

Prisen er vejledende ex. moms og eventuelle transportudgifter

Analytisk psykologi

Analytisk psykologi er betegnelsen for en særlig retning indenfor dybdepsykologien og psykoanalysen udviklet af den schweiziske professor, læge, psykiater og psykoterapeut C.G. Jung (1875-1961). Kompleks psykologi var Jung’s egen betegnelse for det, som i dag kaldes analytisk psykologi. Vil du læse mere om dette, kan du gøre det her.

Alle ydelser i on the edge har større eller mindre berøring med den viden, der er udviklet inden for kompleks psykologi.

Det er særdeles givende å delta i øvelser og praksisgrupper som Dorte fasiliteter. Opplegget er gjennomtenkt og fungerer utmerket. Dorte er også humoristisk, varm og tilstede med hele seg (kropp og sjel), også i profesjonelle sammenhenger som kurs og coaching. Det hører med til historien at vi fikk svært gode tilbakemelding på kursene vi arrangerte. Selv har jeg ikke opplevd tilsvarende superlativer fra kursdeltakere på noe annen undervisning jeg har gjennomført.

Ingunn Hagen

professor i psykologi , Universitetet i Trondheim, Norge

Ny psykologisk viden og inspiration - direkte i din indbakke

Mit nyhedsbrev, som du får en til to gange om måneden, er til den psykologisk interesserede organisation eller privatperson. Du modtager ny viden og inspiration indenfor psykoterapi, personlig udvikling og organisationsforandring.

Velkommen til! Se venligst din indbakke og klik på linket i bekæftelsesmailen.