Analytisk psykologi

 

Analytisk psykologi er betegnelsen for en særlig variant af dybdepsykologien og psykoanalysen udviklet af den schweiziske professor, læge, psykiater og psykoterapeut C.G. Jung (1875-1961). Jung’s egen betegnelse var oprindelig “kompleks psykologi”, og den har jeg valgt at bruge i det følgende.

Kompleks psykologien søger at fastholde (i stedet for at reducere) den kompleksitet, der altid vil være ved det at være menneske; og den kompleksitet, der uafvendeligt er ved relationer, samfund, organisationer, grupper og andre sammenhænge, hvor mennesker fungerer sammen. Derfor bliver psykoanalysen ofte til socioanalyse, som fx kan handle om skyggeprocesser eller kompleksitets komplekser i organisationen.

En kompleks psykisk størrelse kan fx være jeg’et, som ved nærmere eftersyn slet ikke er så enkel en størrelse. Vi er tilbøjelige til at tænke det som enhed, men også jeg’et er sammensat af flere elementer og er ikke identisk med sig selv. Fx er vi forskellige, afhængig af hvilken arena vi er på og hvilken kontekst, vi ser os selv i. En kompleks psykisk størrelse kan også være, at man tænker ud over typiske årsagssammenhænge. Psykiske realiteter er som regel bedre forstået som multidimensionelle, sammensatte og forbundne med andre realiteter – end som enkle årsagssammenhænge. Det gælder fx psykiske sygdomme og traumer, men også den person, man nu en gang er blevet til, ligesom familier i sig selv kan forstås som en kompleks psykisk størrelse.
Med betegnelsen kompleks psykologi signalerer vi også, at on the edge ikke abonnerer på en essentialistisk, cartesiansk forståelse af analytisk psykologi. Og vi forstår Jung’s signaturbegreber: arketyper, selvet, individuationen, komplekset, skyggen, som komplekse størrelser, der var (og stadig fungerer som) forsøg på at indfange den væren og samværen i verden, som eksistensen gør mulig.

Psyke er det felt, hvor verden bliver tilstedeværende og mennesket kan engagere sig. Psyken er ikke lokaliseret inde i mennesket, men er det felt, der kan blive til ved symbolet og en metaforisk måde at forholde sig til verden, andre og sig selv på.

Alle ydelser i on the edge har større eller mindre berøring med den viden, der er udviklet inden for kompleks psykologien – og er som sådan udviklet i dialog med en række andre fagligheder, så som blandt andet kultursociologien, eksistensfænomenologien, pædagogikken, filosofien og kvantemekanikken samt erhvervspsykologien. Men også aktuel kunstnerisk praksis og mindfulness m.fl.Metoden

Der findes mange forskellige slags psykoterapi. I jungiansk psykoterapi og psykoanalyse handler om at forstå og skabe mening, fremfor at forklare. Vi fokuserer på at højne bevidstheden og øge indsigten ved at gå i dialog med ubevidste (også kollektive) processer, symboler og metaforer for om muligt at skabe en grundlæggende forandring i dig og ved dig som person. Det gør man typisk ved drømme, men også via andre symbolske og kreative udtryk – evt. dine egne kunstværker – samt i relationen mellem dig og terapeuten.

Dorte Odde 1MB

Ny psykologisk viden og inspiration - direkte i din indbakke

Mit nyhedsbrev, som du får en til to gange om måneden, er til den psykologisk interesserede organisation eller privatperson. Du modtager ny viden og inspiration indenfor psykoterapi, personlig udvikling og organisationsforandring.

Velkommen til! Se venligst din indbakke og klik på linket i bekæftelsesmailen.